Загальна очистка стічних вод і відхідних газів/Системи управління в хімічній галузі

Прийнятий документ: 
Офіційний законопроект: 

Загальна очистка стічних вод і відхідних газів/Системи управління в хімічній галузі

Короткий опис: 

Цей бреф охоплює всю хімічну галузь і надає інформацію щодо водних та/або газоподібних викидів від хімічного обладнання. Оскільки в хімічній галузі існує безліч варіантів очистки стічних вод та/або відхідних газів, цей БРЕФ обмежується тими методами, що зазвичай використовуються або є прийнятними. У цьому документі йдеться про процес-інтегровані методи, коли вони можуть бути використані в різних процесах або їх застосування є загальновизнаним. Ще одним напрямом цього брефу є менеджмент у галузі стічних вод і газових відходів у рамках оперативного управління. «Менеджмент» означає адаптацію місцевих умов (зокрема специфіки виробництва, законодавства, місцевих екологічних умов, доступності та якості сировини та/або допоміжних речовин, а також клімату) до економічно та екологічно ефективної роботи промислового центру в цілому. Завдання цього брефу полягає в описанні підходу або підходів до прийняття управлінських рішень для мінімізації загального впливу стічних вод і відхідних газів на навколишнє середовище