Виробництво хімічних продуктів тонкого органічного синтезу

Прийнятий документ: 

Виробництво хімічних продуктів тонкого органічного синтезу

Короткий опис: 

Цей бреф фокусується на виробництві органічних хімічних речовин на універсальних заводах і звертається до виробництва широкого спектру органічних хімічних речовин. Деякі виробничі галузі можуть також включати спеціалізовані виробничі лінії для виробництва більшого обсягу продукції з періодичною, напівперіодичною та безперервною діяльністю. Цей перелік не є вичерпним, та містить, для прикладу:

• барвники й пігменти

• фабричні товари для здоров’я та біоциди

• фармацевтичну продукцію (від хімічних і біологічних процесів)

• органічні вибухові речовини

• органічні напівпродукти

• спеціалізовані поверхнево-активні речовини

• приправи й ароматичні речовини

• феромони

• пластифікатори

• вітаміни

• оптичні відбілювачі

• антипірени.