Викиди з резервуарів

Прийнятий документ: 

Викиди з резервуарів

Короткий опис: 

Цей BREF розглядає зберігання й передачу/обробку рідин,газів і твердих речовин, незалежно від сектора чи галузі. У ньому досліджуються викиди в атмосферу, ґрунт і воду. Однак найбільша увага приділяється викидам в атмосферу. Також розглядаються енергетика й шуми, але меншою мірою. Зокрема, розглянуто такі типи резервуарів для зберігання рідин і зріджених газів:

• резервуар без даху

• резервуар з плаваючим дахом

• резервуар з нерухомим дахом

• наземні резервуари для зберігання нафтопродуктів (атмосферні)

• горизонтальні резервуари для зберігання нафтопродуктів (під тиском)

• вертикальні резервуари для зберігання нафтопродуктів (під тиском)

• сфери (під тиском)

• обвалований резервуар (під тиском)

• резервуар з дихаючим дахом (рухомим дахом)

• охолоджуваний резервуар

• підземний резервуар.

Зокрема, для зберігання твердих речовин розглянуто такі засоби:

• насипи

• мішки й м’які контейнери

• бункери для зберігання

• пакування небезпечних твердих речовин.

Інші способи зберігання передбачають:

• контейнери, зокрема для захоронення відходів

• резервуари й відстійники

• каверні резервуари

• резервуари в кавернах соляних куполів

• плавучі резервуари.

Для передачі й обробки рідин і зріджених газів розглянуто такі засоби, як трубопроводи й вантажно-розвантажувальне устаткування, наприклад, клапани, насоси, компресори, фланці та прокладки тощо. Описано способи передачі й обробки твердих речовин, приміром, пересувні розвантажувальні пристрої, екскаватори, завальні ями, ґрунтопроводи, стрічки закладних машин, конвеєри й живильники, визначено джерела викидів для кожного випадку.