Масштабна органічна хімічна промисловість

Прийнятий документ: 

Масштабна органічна хімічна промисловість

Короткий опис: 

Цей бреф розглядає обробку органічних хімічних речовин, вироблених у великих обсягах. Процеси МОХП наділяються такими характеристиками:

• продукція рідко є власне споживчим товаром, однак це базові хімічні речовини, які використовуються у великих кількостях як сировина під час синтезу інших хімічних речовин

• виробництво відбувається на безперервно працюючих заводах

• продукція не виробляються в межах рецептур або сполук (сортів)

• продукти мають порівняно низьку додану вартість

• визначено технічні характеристики продукції для широкої сфери застосування (порівняно, наприклад, з хімічними продуктами тонкого органічного синтезу).

До цього брефу включено загальні принципи систем управління, типових процесів, типових операцій та інфраструктур, притаманні всім виробничим процесам МОХП. Також він досліджує загальні групи продуктів, пов’язані із загальною хімією й технологіями виробництва. Зрештою, він містить конкретну інформацію про виробництво невеликої кількості вибраних «прикладів»:

• нижчих олефінів під час крекінг-процесу

• ароматичних сполук, зокрема бензолу/толуолу/ксилолу (БТК)

• окислених сполук, таких як оксид етилену, етилен гліколь і формальдегід

• азотовмісних сполук, зокрема акрилонітрилу та толуолдіізоціанату

• галогенованих сполук, таких як дихлоретан (ДХЕ) і мономер вінілхлориду (МВХ)

• сірки та фосфору

• металоорганічних сполук.