Галузі промисловості з обробки відходів

Прийнятий документ: 

Галузі промисловості з обробки відходів

Короткий опис: 

 

Цей бреф охоплює підприємства з обробки різноманітних відходів (небезпечних і безпечних) та розглядає:

• поширені методи обробки відходів, приміром, тимчасове зберігання відходів, змішування й перемішування, перепакування, прийом відходів, відбір проб, перевірка й аналіз, передача та обробка відходів, підприємств і пунктів перевалки відходів
• біологічна обробка відходів, зокрема аеробна/анаеробна обробка та механічна й біологічна обробка

• фізико-хімічна обробка відходів, зокрема нейтралізація, хромово-кислотна й ціанідна обробка, зневоднення, фільтрація, портові споруди з прийому, сепарація нафти/води, преципітація, відділення ртуті від відкидних продуктів, осадження, затвердіння й стабілізація, обробка ультрафіолетового випромінювання й озону

• обробка з метою оживлення більшості відходів, наприклад, реконцентрація кислот і лугів, витягання металів з рідких і твердих фотографічних відходів, регенерація органічних розчинників і спожитих іонообмінних смол, а також повторна очистки відпрацьованих масел

• обробка з метою отримання твердого й рідкого палива з небезпечних і безпечних відходів.

Зазвичай у цьому брефі не розглядається процес захоронення відходів. Спалювання відходів висвітлюється в брефі зі спалювання відходів.