Реестр

Нормативний документ Прийнятий документ Офіційний законопроект Додаткова інформація
Харчова, молочна та промисловість безалкогольних напоїв

БРЕФ (08.2006)

Загальні принципи моніторингу

НД (07.2003)

ОЗ (10.2013)

Промислові системи охолодження

БРЕФ (12.2001)

Інтенсивне вирощування птиці та свиней

БРЕФ (07.2003)

З2 (08.2013)

Виробництво чавуну та сталі

BННТ (03.2012)

БРЕФ (03.2012)

Великі підприємства зі спалювання палива

БРЕФ (07.2006)

З1 (06.2013)

Масштабне виробництво неорганічних хімічних речовин – промисловості з виробництва аміаку, кислот і мінеральних добрив

БРЕФ (08.2007)

Масштабна органічна хімічна промисловість

БРЕФ (02.2003)

Обробна промисловість чорної металургії

БРЕФ (12.2001)

Загальна очистка стічних вод і відхідних газів/Системи управління в хімічній галузі

БРЕФ (02.2003)

З2 (07.2011)

Економіка та засоби крос-медіа

НД (07.2006)

Викиди з резервуарів

БРЕФ (07.2006)

Енергоефективність

БРЕФ (02.2009)

Цементна, вапняна й магнезіальна обробні промисловості

ВННТ (04.2013)

БРЕФ (04.2013)

Керамічна обробна промисловість

БРЕФ (08.2007)

Менеджмент відходів і пустих порід у гірничодобувній діяльності

БРЕФ (01.2009)

Виробництво скла

BННТ (03.2012)

БРЕФ (03.2012)

Виробництво хімічних продуктів тонкого органічного синтезу

БРЕФ (08.2006)

Промисловість кольорової металургії

БРЕФ (12.2001)

З3 (02.2013)

Лужно-хлорне виробництво

БРЕФ (12.2001)

ОЗ (04.2013)

Виробництво полімерів

БРЕФ (08.2007)

Виробництво спеціальних неорганічних хімічних речовин

БРЕФ (08.2007)

Целюлозно-паперова промисловість

БРЕФ (12.2001)

ОЗ (07.2013)

Переробка нафтопродуктів і газу

БРЕФ (02.2003)

ОЗ (07.2013)

Скотобійні та галузі виробництва тваринних продуктів

БРЕФ (05.2005)

Ковальська та ливарна промисловості

БРЕФ (05.2005)

Поверхнева обробка металів і пластмас

БРЕФ (08.2006)

Поверхнева обробка з використанням органічних розчинників

БРЕФ (08.2007)

Дублення шкур і шкіри

ВННТ (02.2013)

БРЕФ (02.2013)

Текстильна промисловість

БРЕФ (07.2003)

Спалювання відходів

БРЕФ (08.2006)

Галузі промисловості з обробки відходів

БРЕФ (08.2006)