Про систему

Призначенням Банку даних є зручне зберігання, відтворення та пошук інформації щодо найкращих доступних технологій та методів керування, що застосовуються для зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів.

Банк даних надає можливість:
• ведення та накопичення інформації щодо найкращих доступних технологій, що застосовуються для зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин (технічна, екологічна та економічна складова запропонованих технологій і методів керування);
• ведення та накопичення інформації щодо методів керування, що застосовуються для зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин (технічна, екологічна та економічна складова запропонованих технологій і методів керування);
• представлення інформації щодо найкращих доступних технологій та методів керування для її вивчення та аналізу;
• надання користувачам зручного доступу до інформації щодо найкращих доступних технологій та методів;
• структурування інформації щодо найкращих доступних технологій та методів керування для зручності її перегляду.
Програмне забезпечення Банку даних сприятиме:
a) підвищенню швидкості доступу до інформації щодо найкращих доступних технологій та методів керування, що застосовуються для зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів;
b) отриманню більш повної інформації щодо найкращих доступних технологій та методів керування, що застосовуються для зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів;
c) гарантуванню актуальності інформації.